Müügitingimused

1. Üldsätted

Kapi tellija (lapsevanem) vastutab kapi kasutaja (õpilane) koolikapi kodukorra järgimise eest:

– Koolikapi kasutamisperiood lõpeb samaaegselt õppetöö lõppemisega
– Koolikappe ei tohi lõhkuda, sodida, või muul viisil kahjustada.
– Koolikapi võti tuleb tagastada peale rendiperioodi lõppu.
– Koolikapi võtme kaotamise korral tuleb tasuda 9 EUR ning saadame uue võtme kooli.
– Õpilane ei tohi koolikapile kleepida kleepse.
– Koolikapi meeskond jätab endale õiguse rentniku kappi tungival vajadusel avada (näiteks kui tekib kahtlus, et õpilane hoiab kapis keelatud esemeid vms), samuti avatakse kappe koolivaheajal nende puhastamiseks.
– Juhul kui õpilane enda või kellegi teise kappi tahtlikult rikkus, on Koolikapp OÜ-l õigus nõuda kahju hüvitamist.
– Koolikapi rendimaksest ei tehta tagasiarvamisi päevade eest, mis koolimaja on õppeaasta vältel õppetööks suletud olnud.
– Oma kappi ei tohi kellegagi vahetada, isegi mitte ajutiselt.

Head kasutamist!